Formační den pro katechety

Zveme na podzimní formační den pro katechety s požehnáním do nového školního roku 17. září 2022!

Proběhl seminář Video v katechezi

Věnovali jsme jej otázkám, jaká videa je možné používat v katechezi a jak se k nim dostat, a sdílíme rovněž prezentaci a databázi videí!

VŠECHNY AKCE

vyhledávání materiálů

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cykly:

Nedělní listy pro katechezi cyklu C Na cestě za Ježíšem

Dobrý Samaritán

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Bližní
Bratrství
Ježíš
Láska
Lhostejnost
Lítost
Lukášovo evangelium
Milosrdenství
Péče
Podobenství
Pomoc

Ztracená ovečka

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Bližní
Bůh Otec
Hora
Ježíš
Láska
Lukášovo evangelium
Matoušovo evangelium
Milosrdenství
Odpovědnost
Ochrana
Otec
Pastýř
Podobenství
Pomoc
Postoj
Přítel
Radost
Slitování
Společenství
Věrnost

Kvas

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Boží království
Boží plán
Bůh
Člověk
Dobro
Ježíš
Kvas
Lukášovo evangelium
Matoušovo evangelium
Podobenství
Stvoření
Svět
Víra
Životní styl

Ztracená mince

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Bližní
Bůh
Bůh Otec
Člověk
Hřích
Chvála
Ježíš
Lukášovo evangelium
Milosrdenství
Obrácení
Otec
Podobenství

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Bůh
Dítě
Doba vánoční
Duch svatý
Duše
Hromnice
Hymnus
Chrám
Chvála
Izrael
Jeruzalém
Ježíš
Lukášovo evangelium
Milost
Moudrost
Národ
Oběť
Pán
Pokoj
Požehnání
Proroctví
Rodina
Simeon
Služebník
Spása
Srdce
Světlo
Údiv
Vánoce
Zákon
Znamení
Život

Rozsévač

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Boží slovo
Ďábel
Evangelium
Ježíš
Lukášovo evangelium
Markovo evangelium
Matoušovo evangelium
Naslouchání
Podobenství
Satan
Vnímavost

Kudy se dostanou Petr a Jan k Ježíšovu hrobu?

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Apoštolové
Bludiště
Hrob
Jan
Janovo evangelium
Petr
Učedníci
Velikonoce
Vzkříšení
Zmrtvýchvstání

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry