Setkání proběhne 27. ledna 2024 od 9.00 do 16.00Břevnovském klášteře. Nabídne praktické inspirace katechetické práce pedagogikou Franze Ketta se zvláštním zřetelem na přípravu ke slavení svátosti smíření a eucharistie. Jeho jedna část bude věnována zkušenosti s katechezí v Jižní Koreji a druhá část představí metodický materiál „Dnes budu Tvým hostem“.

Tento materiál umísťuje přípravu dětí do společenství rodiny a farnosti a vnáší do ní nové prvky. V rámci 28 setkání děti absolvují celkem tři tematické celky. Program využívá nejen setkání samotných dětí, ale i společné setkání dětí a rodičů a samostatné rodičovské setkání. V průběhu přípravy jsou využívány i dopisy rodičům a probíhají též společné bohoslužby, k nimž materiál nabízí předlohy.

Na společném setkání se budou podílet korejské sestry Marie Anima a Marie Claret z komunity v Soulu, kde vedou centrum pedagogiky Franze Ketta a provázejí řadu kurzů pro katechety a vyučující náboženství jak v Jižní Koreji, tak ve Vietnamu, na Filipínách a jinde, a Eva Muroňová a P. Cyril Havel, kteří se pedagogice Franze Ketta věnují v naší zemi a materiál Dnes budu Tvým hostem připravili k vydání.

V rámci semináře bude možné zajistit oběd v ceně kolem 250 Kč v Klášterním Šenku. Oběd si je třeba objednat při přihlášení.

Na pokrytí nákladů spojených s realizací semináře budeme vybírat dobrovolný příspěvek na místě konání.

Metodický materiál Dnes budu Tvým hostem a některé další pomůcky bude možné si zakoupit na místě.

 

Přihlašovat se můžete pomocí formuláře dole na stránce do 15. ledna 2024.

Bližší informace můžete získat na telefonu 731 402 878 (P. Cyril Havel)

Těšíme se na setkání!

 

PLAKÁT KE STAŽENÍ - budeme rádi, když pozvete i své kolegy!