Srdečně vás zveme na krátké víkendové duchovní zastavení, které se uskuteční 27. ledna 2024 od 9.00 do 12.30 v komunitním centru u kostela Krista Spasitele na pražském Barrandově.

Doprovázejícím knězem bude P. Josef Ptáček, farář této farnosti. Těšit se můžete na dvě přednášky, prostor ke ztišení, příležitost ke svátosti smíření a mši svatou.

Tématem rekolekce bude motto „Přijďte blíže k Bohu a On přijde blíže k vám.“ Společně budeme přemýšlet nad tím, jak co nejlépe přijmout Boží nástroje, abychom mohli být dobrými služebníky druhým.

Přihlášky: do 20. ledna 2024 pomocí formuláře dole na stránce. Další informace budeme zasílat přihlášeným účastníkům.