Tematický okruh FAQ

FAQ

Sloužíte jen katechetům a učitelům náboženství, nebo se na vás může obrátit kdokoliv?

Naše činnost se vztahuje především k výše jmenovaným, ale obrátit se na nás s dotazem, který se našeho oboru týká, může kdokoliv - konzultace poskytujeme rodičům a prarodičům, školám, studentům teologie, pedagogiky a příbuzných oborů, ale i širší veřejnosti.

Mohu z vašich stránek získat některý z materiálů, i když nejsem registrovaný katecheta?

Můžete - naše databáze je veřejná. Musíte se pouze zaregistrovat jako uživatel našich webových stránek - tato služba je bezplatná - a pak již můžete při zachování autorského zákona náš archiv naplno využívat. Při registraci nás sice bude zajímat váš "statut", ale jejich souhrn využíváme výhradně pro zkvalitňování a zpřesňování našich služeb.

Může učit náboženství kdokoliv, nebo je třeba nějaká speciální průprava?

Kodex kanonického práva v kánonu 780 stanovuje, že katecheté mají být "důkladně připraveni na řádné plnění svých úkolů a dále se vzdělávat, aby náležitě poznali učení církve a teoreticky i prakticky si osvojili pedagogické umění." Pro udělení oprávnění k výuce náboženství a katechezi, tzv. kanonické misi, se proto vyžaduje náležitá formace a vzdělání, zpravidla formou vysokoškolského teologického studia či absolvováním katechetického kurzu

Chci se stát katechetou, co pro to mám udělat?

Katechetou se stáváte v určitém konkrétním společenství, zpravidla farním. Spojte se proto s duchovním správcem místa, kde byste rád působil, abyste se společně poradili o možnostech vaší případné služby. Formální stránku zahájení katechetické služby zařídí rovněž on. Pokud se chcete stát katechetou a nedisponujete potřebnou formací a vzděláním (viz otázka výše), můžete si ji začít před začátkem své služby doplňovat.

Škola, kam chodí moje děti, nenabízí výuku náboženství. Mohu pro to něco udělat?

Školský zákon stanovuje, že v základních a středních školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se vyučuje náboženství jako nepovinný předmět, pokud se k předmětu náboženství uskutečňovanému danou církví nebo náboženskou společností přihlásí ve školním roce alespoň sedm žáků školy. Pokud je možné takovou skupinu v rámci školy sestavit (lze se domluvit s ostatními rodiči), můžete požadovat zřízení nepovinného předmětu, který je škola povinna zajistit. Pokud daného počtu nedosáhnete, lze se se školou domluvit na výuce náboženství jako volnočasové aktivitě ve formě kroužku nebo skupiny v družině.

Můžete mi poradit, jak najít pro dítě výuku náboženství nebo katechezi?

Zeptejte se ve škole, kterou vaše dítě navštěvuje (viz předchozí otázka), nebo v nejbližší farnosti – kontakty najdete na webových stránkách (přehled farností pražské arcidiecéze) nebo na nástěnce. Ta zpravidla organizuje setkávání dětí na faře, ve škole, případně na obou místech současně v různých věkových skupinách.

Kde najdu jakožto rodič podněty k náboženské výchově pro své děti?

Pokud nenajdete vhodný materiál přímo na našich stránkách, doporučujeme vám specializovaný web pro děti o víře - nenajdete na něm jen informace, ale také mnoho obrázků, pracovních listů, nápadů na společnou tvorbu a hry a mnoho dalšího. Můžete se rovněž ozvat přímo nám, rádi vám pomůžeme najít podklady podle vašich představ.

Chcete nám položit jinou otázku? Napište nám vzkaz! 


Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.