Tematický okruh AIK

AIK

Pod touto zkratkou se skrývá informační zpravodaj katechetů pražské arcidiecéze. Zkratka AIK je složena z počátečních písmen jeho titulu Arcidiecézní informace katechetům. Zpravidla na počátku každého měsíce přináší informace o pořádaných akcích, různých nabídkách, najdete v něm pravidelné rubriky přinášející praktické podněty, nedílnou součástí je nabídka nových pomůcek či další přílohy. Během každého školního roku vychází 11 čísel.

Objednávky

Katecheté s platnou kanonickou misí dostávají AIK automaticky a bezplatně, zpravidla v elektronické formě do svých e-mailových schránek. Ostatní zájemci o odběr si mohou objednat AIK v elektronické verzi rovněž zdarma, a to na e-mailu našeho střediska.

Archiv

Stáhněte si čísla aktuálního ročníku!