Tematický okruh AIK

AIK

Pod touto zkratkou se skrývá informační zpravodaj katechetů pražské arcidiecéze. Zkratka AIK je složena z počátečních písmen jeho titulu Arcidiecézní informace katechetům. Zpravidla na počátku každého měsíce přináší informace o pořádaných akcích, různých nabídkách, najdete v něm pravidelné rubriky přinášející praktické podněty, nedílnou součástí je nabídka nových pomůcek či další přílohy. Během každého školního roku vychází 11 čísel.

Objednávky

Katecheté s platnou kanonickou misí dostávají AIK automaticky a bezplatně, zpravidla v elektronické formě do svých e-mailových schránek. Ostatní zájemci o odběr si mohou objednat AIK v elektronické verzi rovněž zdarma, a to na e-mailu našeho střediska.

Archiv

Stáhněte si čísla aktuálního ročníku!

GDPR

Arcibiskupství pražské, IČ 004 45 100, se sídlem Hradčanské náměstí 56/16, 118 00 Praha 1 – Hradčany,  zpracovává osobní údaje uvedené v žádosti o zasílání věstníku AIK pro účely administrace jeho odběru. Toto zpracování probíhá z titulu plnění smlouvy a provádění předsmluvních opatření na základě žádosti subjektu údajů (mé osoby) ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Arcibiskupství pražské je pak na základě žádosti o zasílání oprávněno zasílat na uvedenou adresu informační sdělení o dalších pořádaných akcích a kurzech, pomůckách a dalších materiálech pro účely realizace katecheze a výuky náboženství. Odběratel má právo se z odběru těchto sdělení kdykoli odhlásit, nebo jej přímo odmítnout, není-li držitelem aktuálně platné Kanonické mise pro katechetickou službu. Zpracovávané osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.