Tematický okruh Spolupracujeme

Spolupracujeme

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Kromě společné adresy máme společné i pořádání jednoho z typů základní formace našich katechetů - Katechetického kurzu. Pedagogové KTF jsou navíc i jeho vyučujícími, našimi ochotnými konzultanty i přednášejícími a lektory některých našich školení a seminářů.

Katechetická sekce České biskupské konference

Na celostátní úrovni spolupracují všechna katechetická a pedagogická centra na platformě ČBK za předsednictví Mons. Pavla Konzbula. Připravujeme programy a akce s celostátním dosahem a sdílíme pro obohacení své zkušenosti

Nakladatelství Paulínky

Několik let s nakladatelstvím spolupracujeme jako konzultanti a spoluautoři českých verzí některých katechetických titulů - spolupracovali jsme například na titulech Desatero přikázání, Skutky milosrdenství a Terezka. Pomáháme rovněž rozšiřovat povědomí o vhodných titulech mezi katechety a učitele náboženství.

Karmelitánské nakladatelství

Externě spolupracujeme jako konzultanti ediční rady pro tituly související s katechezí a náboženskou výchovou. I tomuto nakladatelství rádi děláme mezi našimi klienty cílenou reklamu.

Jan Horák - autorské divadlo

Kromě skvělých divadelních představení, kde bývají naši katecheti nadšenými diváky, s námi Jan Horák externě spolupracuje jako jeden z lektorů kurzů komunikace pro katechety a učitele náboženství.