Tematický okruh Statistiky

Statistiky

statistika za školní rok 2023 / 2024

Trendy sledujeme v těchto oblastech:

  • Počty katechizovaných ve farnosti celkem
  • Počty katechizovaných přijímající iniciační svátosti 
  • Počet katechetů předškolních dětí
  • Počet katechetů školáků
  • Počet katechetů mládeže
  • Počet katechetů dospělých
  • Struktura katechetů podle udělených kanonických misí
  • Struktura katechetů podle vzdělání (vysokoškoláci, absolventi katechetického kurzu, jiná formace, výjimka z formace)
  • Struktura katechetů podle pohlaví
  • Struktura katechetů podle věku