Tematický okruh Supervize a metodické vedení

Supervize a metodické vedení

Supervizní služby

Co je supervize a k čemu katechetům je?

Všichni, kdo pracují s lidmi, potřebují podporu, pocit bezpečí a uvědomění si hlubšího smyslu toho, co dělá. Supervize nabízí bezpečný prostor pro reflexi a řešení aktuálních i dlouhodobých problémů. Supervize probíhá v rámci individuálního nebo skupinového setkání se supervizorem. Běžný čas jednoho supervizního setkání je 1–4 hodiny. Cílem supervize je, aby účastníci získali nový pohled na problémy a konkrétní představu, jak budou problém řešit, anebo kudy k řešení vykročit. Dobrá supervize umožní, že se katecheté opět těší na svou práci, na své žáky i na další supervizi.

Jak je organizována supervize u nás?

V běžném (nepandemickém) režimu nabízíme otevřenou supervizní skupinu s kapacitou cca 7 osob pro katechety a učitele náboženství včetně kněží třikrát až čtyřikrát ročně. Nebráníme pak ani vzniku uzavřených supervizních skupin, které pokračují ve své činnosti nezávisle na nás. Zprostředkováváme též individuální supervizi. Supervizorkou našich katechetů je MUDr. Ludmila Bartůšková, nabízíme však i kontakty na další supervizory.

 

Metodické vedení

Začínajícím i pokročilým katechetům nabízíme podporu formou metodického vedení - je možné se na nás obrátit s žádostí o pomoc

  • s analýzou nových situací (zásadní změna skupiny, přechod ke katechezi jiného typu, chuť vyzkoušet nové metody práce se skupinou),

  • přípravou na budoucí výuku (pomoc se sestavením výukového plánu, doporučení vhodných materiálů a metody práce)

  • v případě, že potřebujete zpětnou vazbu své činnosti (můžeme navštívit hodinu, a poté v diskusi najít řešení případných problémových situací); tato služba může být poskytována v některých případech i dlouhodoběji, zejména začínajícím katechetům a učitelům náboženství.

  • v případě, že byste rádi viděli jiný styl výuky zkušenějšího katechety (po dohodě můžeme zprostředkovat návštěvu)

 

V případě zájmu o jakoukoli z těchto našich služeb nám napište, zavolejte nebo využijte kontaktní formulář v dolní části stránky!


Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.