Katechetický kurz 2023 - 2025

Katolická teologická fakulta ve spolupráci s naším Střediskem pro katechezi a výuku náboženství vyhlašuje nový běh dvouletého…

Katechetický kurz 2023 - 2025

Katolická teologická fakulta ve spolupráci s naším Střediskem pro katechezi a výuku náboženství vyhlašuje nový běh dvouletého katechetického kurzu!

VŠECHNY AKCE

vyhledávání materiálů

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cykly:

Nedělní listy pro katechezi cyklu A Společná cesta víry

Jáhni v církvi

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument, Online

Církev
Hlásání
Jáhen
Ježíš
Křížovka
Liturgie
Péče
Pomoc
Příklad
Svátost
Svátost kněžství
Svěcení
Úkol
Význam

Proč potřebujeme kněze?

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Bůh
Církev
Člověk
Eucharistie
Hřích
Ježíš
Lid
Muž
Osmisměrka
Pomazání nemocných
Služebník
Svátost
Svátost kněžství
Svátost nemocných
Svátost smíření
Úkol
Vědění

Kdo je biskup?

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument, Online

Apoštolové
Biskup
Diecéze
Jáhen
Ježíš
Kněz
Křížovka
Spolupráce
Svátost
Svátost kněžství
Svěcení
Učení
Vědění

Nástupce svatého Petra

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument, Online

Biskup
Ježíš
Papež
Petr
Svátost
Svátost kněžství
Šifra

Co znamená svátost kněžství?

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Bůh
Církev
Ježíš
Muž
Péče
Povolání
Služba
Společenství
Svátost
Svátost kněžství
Svěcení
Šifra

Mudrci jdou do Betléma

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Betlém
Bible
Dar
Doba vánoční
Evangelium
Herodes
Hvězda
Izrael
Ježíš
Josef
Klanění
Král
Maria
Matka
Matoušovo evangelium
Mudrc
Nový zákon
Panna Maria
Písmo
Písmo svaté
Radost
Sen
Útěk
Vánoce

K čemu nás inspirují hvězdy?

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Betlém
Doba vánoční
Hvězda
Mudrc
Vánoce

Co najdeme v kostele?

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze, Svátostná katecheze
Typ: Online

Eucharistie
Liturgie
Mše svatá
Slavení

Části mše svaté

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze, Svátostná katecheze
Typ: Online

Eucharistie
Liturgie
Mše svatá
Slavení

Trůn moudrosti - svátost smíření

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Hra kvízová
Pokání
Smíření
Svátost
Svátost smíření
Zpověď

Ježíš a jeho rodina

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Boží Syn
Ďábel
Dějiny
Farizeové
Hlásání
Ježíš
Maria
Matka
Následování
Nazaret
Nechápavost
Nemoc
Nový zákon
Odmítnutí
Panna Maria
Prosba
Příběh
Reálie
Rodina
Učedníci
Vyprávění

Přátelé a nepřátelé

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Celník
Dějiny
Dvanáct
Farizeové
Ježíš
Matouš
Následování
Nový zákon
Odsouzení
Pohané
Pohoršení
Právo
Příběh
Reálie
Saduceové
Sobota
Synagóga
Učedníci
Uzdravení
Vyprávění
Zázrak
Židé

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry