Proběhl seminář Video v katechezi

Věnovali jsme jej otázkám, jaká videa je možné používat v katechezi a jak se k nim dostat, a sdílíme rovněž prezentaci a databázi videí!

Letní kurz Katecheze Dobrého pastýře

Cesty katecheze z.s. pořádá letní kurz určený k seznámení se a zdokonalení se v katechezi dětí ve věku 3–6 a 6–9 let podle programu Katecheze Dobrého pastýře.

VŠECHNY AKCE

vyhledávání materiálů

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cykly:

Nedělní listy pro katechezi cyklu C Na cestě za Ježíšem

Nejsvětější Trojice

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Boží Syn
Bůh
Bůh Otec
Duch
Duch svatý
Evangelium
Ježíš
Láska
Osoba
Otec
Podstata
Příčina
Původ
Slavnost
Společenství
Symbol
Syn
Trojice
Vzájemnost
Vztah

Seslání Ducha svatého

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Apoštolové
Bůh
Duch
Duch svatý
Holubice
Ježíš
Naslouchání
Oheň
Pochopení
Proměna
Příběh
Působení
Skutky apoštolů
Symbol
Vítr
Voda
Změna
Život

Ježíš vstupuje na nebe

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Apoštolové
Bible
Bůh Otec
Dějiny spásy
Doba velikonoční
Druhý příchod
Duch
Duch svatý
Hlásání
Jeruzalém
Ježíš
Misie
Moc
Modlitba
Nanebevstoupení
Nebe
Oblak
Očekávání
Otec
Otevřenost
Písmo
Písmo svaté
Postoj
Příběh
Příkaz
Skutky apoštolů
Slavnost
Svědectví
Svědek
Učedníci
Velikonoce
Víra
Vzkříšení
Vztah
Zjevení
Zmrtvýchvstání

Seminář Video v katechezi - prezentace

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Prezentace

Animace
Film
Hlásání
Hodnota
Inkulturace
Inspirace
Katecheze
Komunikace
Kultura
Média
Náboženství
Příběh
Současnost
Symbol
Video
Výchova
Výuka
Vzájemnost
Životní styl

Svět bez hranic

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Boží Syn
Bůh Otec
Duch svatý
Evangelium
Hlásání
Ježíš
Křesťanství
Láska
Misie
Motivace
Otec
Pozvání
Sdílení
Setkání
Služba
Svědectví
Svět
Učedníci
Víra
Život
Životní styl

Ježíš odpouští

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Dar
Dobro
Evangelium
Hřích
Ježíš
Láska
Odpuštění
Osvobození
Podobenství
Přátelství
Příběh
Přijetí
Učení
Život

Známe Bibli

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bible
Boží slovo
Boží Syn
Bůh
Dějiny spásy
Ježíš
Kniha
Křesťanství
Láska
Osoba
Písmo
Písmo svaté
Poselství
Příběh
Setkání
Slovo
Víra
Zkušenost

Ježíšovo tajemství

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Boží království
Bůh
Bůh Otec
Duch svatý
Evangelium
Ježíš
Modlitba
Následování
Pocit
Proměna
Prosba
Tajemství
Učení
Událost
Víra
Vztah
Život

Vánoční spoty

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Doba vánoční
Evangelium
Ježíš
Láska
Lukášovo evangelium
Narození
Ochrana
Pokoj
Poselství
Postoj
Příběh
Radost
Vánoce

Ježíš nás osvobozuje

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Boží království
Cesta
Dobro
Evangelium
Ježíš
Lukášovo evangelium
Mesiáš
Nazaret
Nebe
Odmítnutí
Odvaha
Osvobození
Postoj
Příběh
Působení
Rada
Svoboda
Víra

Ježíšovo a naše povolání

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Bůh Otec
Dar
Dítě
Dobro
Duše
Ježíš
Krása
Modlitba
Odpuštění
Otázka
Otec
Poselství
Povolání
Radost
Srdce
Štědrost
Úkol
Vlastnost
Volba
Vztah
Záměr
Život
Životní styl

Svatý Pavel o manželství

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Církev
Ježíš
Kristus
Láska
Manželství
Pavel
Svátost
Svátost manželství
Šifra
Vztah

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry