Sobotní rekolekce pro katechety

Všechny katechety a pedagogy už nyní srdečně zveme na sobotní rekolekci do kostela Krista Spasitele na pražském Barrandově!

VŠECHNY AKCE

vyhledávání materiálů

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cykly:

Nedělní listy pro katechezi cyklu A Jedna ctnost přitahuje další Cestou našich smyslů Pouť do Svaté země Otče náš

Ty jsi Otec

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Bůh Otec
Dobro
Ježíš
Jméno
Láska
Milosrdenství
Modlitba
Názor
Obraz
Osoba
Otázka
Otče náš
Otec
Podoba
Postoj
Přijetí
Přítomnost
Rozhovor
Svět
Věčnost
Víra
Vlastnost
Vyznání
Vztah
Život

Cesta do Ježíšovy země

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Evangelium
Izrael
Ježíš
Mapa
Místo
Památka
Pán
Poučení
Pouť
Reálie
Setkání
Událost
Význam
Vzpomínka
Vztah
Země
Zkušenost
Život

Ježíš v pěti smyslech

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Člověk
Evangelium
Ježíš
Kristus
Láska
Místo
Modlitba
Plnost
Pocit
Poznání
Příběh
Růst
Setkání
Smysl
Symbol
Tělo
Vlastnost
Vnímavost

Respekt

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Ctnost
Čin
Dar
Dítě
Dobro
Důstojnost
Hodnota
Ježíš
Láska
Markovo evangelium
Odlišnost
Osoba
Postoj
Právo
Přátelství
Příběh
Úcta

Vstupujeme do křesťanského života

Typ: Dokument

Biřmování
Církev
Dar
Eucharistie
Iniciace
Ježíš
Křest
Křesťanství
Svátost
Svátost biřmování
Svátost eucharistie
Svátost křtu
Šifra
Uvedení

K čemu potřebujeme svátosti

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Církev
Dar
Ježíš
Křesťanství
Milost
Osmisměrka
Ospravedlnění
Proměna
Společenství
Svátost

Kdo nám daroval svátosti?

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Bůh
Cesta
Církev
Dar
Ježíš
Křesťanství
Křížovka
Společenství
Svátost

Kolik známe svátostí?

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Církev
Dar
Ježíš
Křesťanství
Setkání
Společenství
Svátost
Šifra

Svátosti

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Bůh
Církev
Ježíš
Přátelství
Setkání
Svátost
Šifra

Velikonoční večeře

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Apoštolové
Bůh
Dějiny
Dík
Díkůvzdání
Eucharistie
Gesto
Hostina
Chléb
Jan
Jeruzalém
Ježíš
Jidáš
Láska
Mistr
Mše svatá
Naděje
Nový zákon
Památka
Pán
Pesach
Petr
Pokora
Poslední večeře
Příběh
Přítomnost
Radost
Reálie
Shromáždění
Síla
Slovo
Služebník
Smrt
Společenství
Svátost
Svátost eucharistie
Svět
Světlo
Učedníci
Utrpení
Velekněží
Velikonoce
Víno
Vláda
Vyprávění
Zmrtvýchvstání
Zrada
Zranění

Římský setník

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Bůh
Dějiny
Důvěra
Ježíš
Moc
Nemoc
Nový zákon
Odvaha
Pán
Pokora
Poslušnost
Prosba
Prostředník
Příběh
Příkaz
Reálie
Slovo
Služebník
Synagóga
Údiv
Uzdravování
Víra
Voják
Vyprávění
Vyznání
Zásluha
Zástup
Zázrak
Žid

Plody Ducha

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Biřmování
Dar
Duch
Duch svatý
Film
Křesťanství
Mystagogie
Pavel
Plod
Svátost biřmování
Zkušenost
Život
Životní styl

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry