Formační den pro katechety

Zveme na podzimní formační den pro katechety s požehnáním do nového školního roku 17. září 2022!

Proběhl seminář Video v katechezi

Věnovali jsme jej otázkám, jaká videa je možné používat v katechezi a jak se k nim dostat, a sdílíme rovněž prezentaci a databázi videí!

VŠECHNY AKCE

vyhledávání materiálů

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cykly:

Nedělní listy pro katechezi cyklu C Na cestě za Ježíšem

Jak vypadá svatba?

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Evangelium
Kněz
Manželství
Markovo evangelium
Obřad
Osmisměrka
Slib
Svatba
Svátost
Svátost manželství

Manželství začíná svatbou

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Manželství
Svatba
Svátost
Svátost manželství
Symbol
Šifra

Trůn moudrosti - velikonoční nedělní čtení cyklu C

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Doba velikonoční
Evangelium
Hra kvízová
Neděle
Nedělní cyklus C
Velikonoce

Kříž - znamení naší spásy

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Boží plán
Boží Syn
Bůh
Dějiny spásy
Diskuse
Doba postní
Evangelium
Hodnota
Janovo evangelium
Ježíš
Kristus
Křesťanství
Kříž
Liturgie
Modlitba
Oběť
Pán
Poznání
Požehnání
Příběh
Příklad
Půst
Sebedarování
Smrt
Spása
Symbol
Velikonoce
Vykoupení
Vykupitel
Vyznání
Vzkříšení
Záchrana
Zmrtvýchvstání
Znamení
Život

Poutní areál Bílá Hora - Dráty, které "kopou"

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Člověk
Dějiny
Dobro
Jednota
Klášter
Kostel
Láska
Odpuštění
Postoj
Pouť
Proměna
Rozdělení
Společenství
Symbol
Úcta
Uzdravení
Víra
Význam
Zranění
Život

Poutní areál Bílá Hora - Patříme k sobě

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Člověk
Dějiny
Dobro
Jednota
Ježíš
Klášter
Kostel
Láska
Lidé
Postoj
Pouť
Rozdělení
Spojení
Společenství
Stvoření
Symbol
Úcta
Víra
Význam

Františkánský klášter Hájek-Loreta - Tajemství Zvěstování

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Anděl
Dějiny
Dějiny spásy
Duch svatý
Ježíš
Klášter
Kostel
Legenda
Maria
Panna Maria
Pomoc
Postoj
Symbol
Syn
Vtělení
Význam
Zvěstování
Život

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - Osmička

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Apoštolové
Blahoslavenství
Bůh
Dějiny
Ježíš
Kostel
Křest
Matoušovo evangelium
Počátek
Radost
Symbol
Štěstí
Učedníci
Význam
Vzkříšení
Vztah
Život

Kříž kostelů - Karel IV. - Symbol kříže

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Dějiny
Hřích
Ježíš
Kostel
Křesťanství
Kříž
Požehnání
Symbol
Význam
Záchrana
Zlo
Život

Svatý Ignác - Monogram AMDG - Podobenství

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bible
Bůh
Dějiny
Evangelium
Heslo
Ignác
Ježíš
Kostel
Křesťanství
Láska
Lukášovo evangelium
Odpuštění
Otec
Písmo
Písmo svaté
Podobenství
Postava
Poznání
Pravidla
Příběh
Přijetí
Řád
Sláva
Svatý
Světec
Víra
Význam

Vitráž jako symbol člověka

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Člověk
Dar
Hodnota
Kostel
Láska
Odpověď
Smysl
Světlo
Symbol
Víra
Vlastnost
Vůle
Význam
Vztah
Život

Utečenci před nebezpečím

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bezpečí
Bližní
Bojující
Bolest
Čin
Člověk
Dějiny
Diskuse
Dobro
Důstojnost
Hněv
Hodnota
Jednota
Jistota
Mír
Morálka
Naděje
Nenávist
Nepřítel
Obecné dobro
Odpovědnost
Odvaha
Pokoj
Právo
Smíření
Stát
Svoboda
Událost
Utrpení
Válka

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry