Formační den pro katechety

Zveme na podzimní formační den pro katechety s požehnáním do nového školního roku 17. září 2022!

Proběhl seminář Video v katechezi

Věnovali jsme jej otázkám, jaká videa je možné používat v katechezi a jak se k nim dostat, a sdílíme rovněž prezentaci a databázi videí!

VŠECHNY AKCE

vyhledávání materiálů

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cykly:

Nedělní listy pro katechezi cyklu C Na cestě za Ježíšem

Které je to podobenství?

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Apoštolové
Evangelium
Hřích
Ježíš
Lukášovo evangelium
Odpuštění
Osmisměrka
Podobenství
Smíření
Svátost
Svátost smíření
Význam
Zpověď

O co se máme snažit

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Bůh
Dar
Doba postní
Hřích
Návrat
Prosba
Přímluva
Půst
Smíření
Společenství
Srdce
Svátost
Svátost smíření
Šifra
Vina
Vztah
Zpověď

Svátost smíření

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Apoštolové
Biskup
Bůh
Církev
Hřích
Janovo evangelium
Ježíš
Kněz
Odpuštění
Služba
Svátost
Svátost smíření
Šifra
Velikonoce
Zpověď

Když odpuštění uzdravuje

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Odpuštění
Podoba
Služba
Svátost
Svátost smíření
Šifra
Účinek
Uzdravení
Zpověď

Vracíme se k Bohu

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Bůh
Děti
Doba postní
Hřích
Křížovka
Láska
Lítost
Návrat
Neposlušnost
Obrácení
Odmítnutí
Pomoc
Půst
Svátost
Svátost smíření
Vztah
Zpověď

Válka a mír

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bezpečí
Bližní
Bojující
Bolest
Čin
Člověk
Dějiny
Diskuse
Dobro
Důstojnost
Hněv
Hodnota
Jednota
Jistota
Mír
Morálka
Naděje
Nenávist
Nepřítel
Obecné dobro
Odpovědnost
Odvaha
Pokoj
Právo
Smíření
Stát
Svoboda
Událost
Utrpení
Válka

Trůn moudrosti - Čtení Svatého týdne cyklu C

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Hra kvízová
Janovo evangelium
Květná neděle
Lukášovo evangelium
Nedělní cyklus C
Svatý týden
Velký pátek
Zelený čtvrtek

Trůn moudrosti - Postní nedělní čtení cyklu C

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Doba postní
Hra kvízová
Lukášovo evangelium
Neděle
Nedělní cyklus C
Půst

Zázrak v Káně Galilejské

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Apoštolové
Bible
Boží království
Boží Syn
Čin
Evangelium
Hlásání
Hojnost
Janovo evangelium
Ježíš
Maria
Moc
Panna Maria
Písmo
Písmo svaté
Plnost
Pomoc
Postoj
Příběh
Radost
Slavnost
Služebník
Svatba
Událost
Údiv
Víno
Voda
Zázrak
Znamení

Kde je v Bibli král?

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Bible
Bůh
Ježíš
Král
Písmo
Písmo svaté
Postava

Jděte do celého světa

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Apoštolové
Bible
Cesta
Evangelium
Hlásání
Kázání
Křesťanství
List
Misie
Náboženství
Obrácení
Obtíž
Pavel
Písmo
Písmo svaté
Poselství
Povolání
Poznání
Skutky apoštolů
Svět

Podobenství, která vyprávěl Ježíš

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bible
Boží království
Boží slovo
Bůh
Člověk
Evangelium
Ježíš
Království
Lukášovo evangelium
Matoušovo evangelium
Milosrdenství
Nový zákon
Obraz
Odměna
Odpuštění
Písmo svaté
Podobenství
Pochopení
Proměna
Příběh
Přirovnání
Radost
Rozhovor
Síla
Slovo
Soud
Spása
Společenství
Svoboda
Tajemství
Věrnost
Život

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry