Tematický okruh Půjčovna

Půjčovna

Středisko nabízí možnost využívat půjčovny, která je určena katechetům, učitelům náboženství a těm, kteří se podílejí na pastoraci. Využívat ji mohou rovněž studenti, zejména KTF UK (pomůcky, literatura) a další klienti. Veškeré služby jsou zdarma.

Knihovna

Půjčovna knih čítá přibližně 4000 položek a je členěna podle oborů. Publikace můžete vyhledávat v níže uvedených katalozích jednotlivých oddělení podle vašeho vlastního zájmu.

Upozorňujeme, že některé knihy jsou k dispozici pouze k nahlédnutí, nikoliv k zapůjčení. Katalogy rovněž neukazují, které publikace jsou právě vypůjčeny, proto se o případné výpůjčce informujte předem.

Katalogy dle oborů: 

Katechetika - učebnice Náboženská pedagogika
Církevní dokumenty Pedagogika a psychologie
Biblické vědy Teologie
Etika a morálka Kanonické a konfesní právo
Liturgika Církevní dějiny
Literatura pro děti Duchovní literatura
Multimediální pomůcky Společenské vědy
Zpěvníky Jiná náboženství a sekty
Archiválie Jiné publikace

Knihy je možno rovněž rezervovat, a to e-mailem. Uvádějte, prosím, jméno autora a název, případně signatury požadovaných publikací.

Knihovna

Najdete zde přehled názvů, odkazů a popisů videí a filmů (výběr z internetu), které by mohly být vhodné pro použití v katechezi. Videa a filmy jsou tematicky rozdělené do jednotlivých oddílů.

Databáze A: Téma - Název - Odkaz

Databáze B: Téma - Název - Odkaz - Popis

Archiv drobných pomůcek ("Šanony")

Naše středisko disponuje kartotékou nám dostupných pomůcek, jež v ČR vycházely: databáze textů, pracovních listů, filmů, pomůcek v papírové podobě, obrázků, kreativních návodů, powerpointových prezentací atd. Pomůcky jsou uspořádány do tematických okruhů a mají usnadnit práci při samostatném zpracování dílčích katechetických témat.

Obsah tohoto archivu je kompletně k dispozici v papírové podobě na našem středisku. Pomůcky, které jsme sami vytvořili, případně nám byly autory poskytnuty, můžete volně stahovat v našem elektronickém archivu pomůcek

Hmotné pomůcky

Na omezenou dobu si rovněž pro katechezi můžete vypůjčit tzv. „hmotné pomůcky“ od drobných doplňků (jako např. šátky a lana) přes různé obrazy a mapy až po modely a sady postaviček. Podrobnosti o systému rezervací a výpůjčních dobách sdělíme telefonicky či e-mailem

Katalog hmotných pomůcek