Tematický okruh O středisku

O středisku

Středisko pro katechezi a výuku náboženství je součástí Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského, jehož ředitelem je Bc. František Drozd. 

Do jeho působnosti spadá katechetická služba církve, tedy všechny typy katecheze pro děti, mládež, dospělé i seniory, přípravy ke svátostem včetně katechumenátu, a rovněž výuka náboženství na veřejných školách.

V arcidiecézi vykonává dvě hlavní role:

  • metodické vedení a všestranný podpůrný servis samotné katechetické činnosti a katechetů včetně základní a trvalé katechetické formace;
  • jako úřad arcibiskupa vykonává i dohled a řízení katechetické služby v arcidiecézi. K tomu patří např. i evidence katechetů a katechetických aktivit v jednotlivých farnostech.

Klienty jsou především laici pověření katechetickou službou – katecheté, kněží, jáhni, ale i studenti teologie, nebo další osoby, které konají v rámci církve různé pastorační nebo obecně evangelizační aktivity.

Ordinářem pro katechetickou službu v diecézi je biskupský vikář pro kněžstvo a duchovní život arcidiecéze, Mons. Zdenek Wasserbauer.

Na středisku vám v tuto chvíli poslouží:

  • ThLic. Mgr. Lenka Jeřábková Th.D. - vedoucí střediska

724 588 513, lenka.jerabkova@apha.cz

Koordinace práce střediska, konzultace, administrativa včetně evidence katechetů, příprava programů a materiálů, výpůjčková služba knihovny, informační činnost střediska - redakce měsíčníku pro katechety AIK, webových stránek a facebookového profilu Katechetického střediska, garant a koordinátor Katechetického kurzu a návazné katechetické formace, spolupráce na mezidiecézních projektech.

  • Mgr. David Žofák

 

603 894 989, david.zofak@apha.cz 

Kontakt s farnostmi a jejich katechety, vytváření programů pro školy realizované ve farnostech, konzultace, tvorba materiálů pro farní katechezi, překlady cizojazyčných materiálů, spolupráce na mezidiecézních projektech.