Tematický okruh Pro katechety – začátečníky

Pro katechety – začátečníky

Našim začínajícím katechetům můžeme nabídnout spektrum specifických služeb, které jim mohou počátky jejich činnosti usnadnit. Snažíme se je oslovovat individuálně, pokud nám to situace umožňuje. Naší snahou je 

  • seznámit každého začínajícího katechetu s kompletní nabídkou našeho střediska
  • podpořit každého začínajícího katechetu a učitele náboženství pomocí analýzy jeho stávající či budoucí činnosti a připravit mu služby "na míru"
  • zapojit jej do systému sboru katechetů naší arcidiecéze a zprostředkovat mu zajímavé a inspirativní možnosti rozvoje.
  • Naše nabídka

  • Metodický úvod do praxe farních katechezí či výuky náboženství (individuálně při osobním setkání, případně online, můžeme rovněž pro větší počet katechetů zorganizovat online seminář). Zahrnuje seznámení s platnými právními předpisy, seznámení se základními materiály podle cílových skupin a s ostatními zdroji pomůcek a materiálů, případně zodpovíme veškeré dotazy.
  • Individuální metodické vedení. Nabízíme možnost ukázkové hodiny, náslechu se zpětnou vazbou, konzultace v oblasti metodiky a výběru vhodných materiálů, případně další služby dle individuální dohody.
  • Podporu formou supervize
  • Účast na doporučených vzdělávacích a formačních dnech a seminářích pořádaných naším střediskem nebo jiným subjekty (informace získávají katecheté průběžně z věstníku AIK)