Tematický okruh Ježíš nás vede

Ježíš nás vede

Cyklus přibližuje následující témata:

  • Některé důležité aspekty Boží působení v našem životě: povolání, záchrana a odpuštění
  • Základy našeho slavení: vánoční a velikonoční události
  • Písmo svaté a misijní povolání

Ježíšovo a naše povolání

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Bůh Otec
Dar
Dítě
Dobro
Duše
Ježíš
Krása
Modlitba
Odpuštění
Otázka
Otec
Poselství
Povolání
Radost
Srdce
Štědrost
Úkol
Vlastnost
Volba
Vztah
Záměr
Život
Životní styl

Ježíš nás osvobozuje

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Boží království
Cesta
Dobro
Evangelium
Ježíš
Lukášovo evangelium
Mesiáš
Nazaret
Nebe
Odmítnutí
Odvaha
Osvobození
Postoj
Příběh
Působení
Rada
Svoboda
Víra

Vánoční spoty

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Doba vánoční
Evangelium
Ježíš
Láska
Lukášovo evangelium
Narození
Ochrana
Pokoj
Poselství
Postoj
Příběh
Radost
Vánoce

Ježíšovo tajemství

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Boží království
Bůh
Bůh Otec
Duch svatý
Evangelium
Ježíš
Modlitba
Následování
Pocit
Proměna
Prosba
Tajemství
Učení
Událost
Víra
Vztah
Život

Známe Bibli

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bible
Boží slovo
Boží Syn
Bůh
Dějiny spásy
Ježíš
Kniha
Křesťanství
Láska
Osoba
Písmo
Písmo svaté
Poselství
Příběh
Setkání
Slovo
Víra
Zkušenost

Opravdu je vzkříšený

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Bůh Otec
Církev
Dialog
Doba velikonoční
Dogma
Důkaz
Důvěra
Křesťan
Křesťanství
Obhajoba
Otec
Prozřetelnost
Společenství
Velikonoce
Věrohodnost
Víra
Vzkříšení
Zmrtvýchvstání
Život

Svět bez hranic

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Boží Syn
Bůh Otec
Duch svatý
Evangelium
Hlásání
Ježíš
Křesťanství
Láska
Misie
Motivace
Otec
Pozvání
Sdílení
Setkání
Služba
Svědectví
Svět
Učedníci
Víra
Život
Životní styl

Ježíš odpouští

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Dar
Dobro
Evangelium
Hřích
Ježíš
Láska
Odpuštění
Osvobození
Podobenství
Přátelství
Příběh
Přijetí
Učení
Život

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry