Tematický okruh Nejen chlebem

Nejen chlebem

Každý měsíc vyjdeme z evangelního textu, ve kterém se mluví o chlebu zvláště ve vztahu k eucharistii, a rovněž zdůrazníme jednu část mše svaté. Děti povzbudíme k pochopení souvislostí mezi mší svatou a životem. Vyjdeme ze situací, které se odehrávají každý den: setkání, pozdrav, naslouchání, rozhovor, být spolu, společné jídlo…, které nás nakonec povedou až k stále více vědomé, přesvědčené a radostné účasti na mši svaté, kterou prožijeme jako opravdové setkání se Vzkříšeným Pánem, skutečně přítomným v Eucharistii.

Každá katecheze je na konci doplněna některými body pro eucharistické slavení s dětmi.     

Program roku

První setkání v roce si vyčleníme pro přijetí rodin a k prezentaci celého cyklu:

  • Etapy, slavnosti a úkoly (září)
  • Rozmnožení chlebů (říjen)
  • Chléb života (listopad)
  • Ježíš se narodil v Betlémě (prosinec)
  • Lámali chléb (leden)
  • Vezměte a jezte z něj všichni (únor)
  • Chléb náš vezdejší dej nám dnes (březen)
  • Poznali ho při lámání chleba (duben-květen)

Je chleba a chleba

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bohoslužba
Eucharistie
Hodnota
Chléb
Ježíš
Láska
Liturgie
Mše svatá
Neděle
Pozvání
Přijetí
Radost
Slavnost
Smysl
Společenství
Svátost eucharistie
Život

To je chléb pro všechny

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bohoslužba
Bůh Otec
Dar
Dobrota
Eucharistie
Filip
Chléb
Janovo evangelium
Ježíš
Láska
Liturgie
Moc
Mše svatá
Pán
Péče
Poslední večeře
Rozmnožení
Soucit
Spása
Svět
Štědrost
Zázrak

Chléb života

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bohoslužba
Bůh
Hodnota
Hřích
Chléb
Janovo evangelium
Ježíš
Jídlo
Kajícnost
Liturgie
Mše svatá
Očekávání
Odpuštění
Péče
Plán spásy
Pokání
Poselství
Prosba
Slib
Smysl
Svědomí
Věčnost
Víra
Výzva
Zázrak
Znamení
Život

Cíl - Betlém

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Betlém
Bližní
Bohoslužba
Boží Syn
Bůh
Bůh Otec
Církev
Doba vánoční
Gloria
Hymnus
Chléb
Chudoba
Chvála
Ježíš
Josef
Liturgie
Lukášovo evangelium
Maria
Mše svatá
Narození
Panna Maria
Pastýř
Pokoj
Radost
Sláva
Spása
Syn
Vánoce
Vděčnost

Je krásné takto žít

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bohoslužba
Ekumenismus
Eucharistie
Evangelium
Chléb
Jednota
Ježíš
Láska
Liturgie
Lukášovo evangelium
Modlitba
Mše svatá
Poslední večeře
Radost
Rozdělení
Setkání
Skutky apoštolů
Slovo
Společenství
Štědrost
Tělo Kristovo
Tradice
Učedníci
Věrnost
Víra
Vzor
Vztah
Život

Bůh v jednom kousku chleba

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Adorace
Bohoslužba
Bůh Otec
Dar
Eucharistie
Hostie
Chléb
Ježíš
Kristus
Láska
Liturgie
Matoušovo evangelium
Modlitba
Mše svatá
Otec
Pesach
Poslední večeře
Příběh
Přítomnost
Setkání
Svátost eucharistie
Touha
Zkušenost
Život

Modlitba spojená s chlebem

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bohoslužba
Bratrství
Bůh
Bůh Otec
Dobro
Důvěra
Chléb
Ježíš
Láska
Liturgie
Matoušovo evangelium
Modlitba
Mše svatá
Odpuštění
Otče náš
Otec
Potřeba
Prosba
Příběh
Sdílení
Štědrost

Úsvit naděje

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bohoslužba
Emauzy
Eucharistie
Chléb
Ježíš
Liturgie
Lukášovo evangelium
Mše svatá
Pán
Poznání
Pozvání
Požehnání
Setkání
Svátost eucharistie
Učedníci
Velikonoce
Vzkříšení
Znamení

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry