2. neděle adventní B

Advent
Boží Syn
Cesta
Doba adventní
Duch svatý
Evangelium
Hlas
Hřích
Izaiáš
Jan Křtitel
Jeruzalém
Ježíš
Jordán
Judsko
Kázání
Kristus
Křest
Markovo evangelium
Moc
Neděle
Nedělní cyklus B
Obrácení
Odpuštění
Pán
Pokání
Pokora
Poušť
Prorok
Služba
Smlouva
Spása
Syn
Voda
Zvěst
2. neděle adventní B
Datum nahrání: 26. 01. 2021
Autor: David Žofák, Lenka Jeřábková, Madla Chadimová
Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Nedělní listy pro katechezi cyklu B
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

List pro katechezi k nedělním čtením - 2. neděle adventní cyklu B. Podněty k vedení hodiny, rozbor textu, zamyšlení, kreativní aktivity a hry, plakáty, obrázky k nalepení i vybarvení. Signatura C-2-715

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry