2. neděle velikonoční A

Apoštolové
Boží Syn
Bůh
Dar
Doba velikonoční
Duch
Duch svatý
Důkaz
Dvanáct
Hřích
Janovo evangelium
Ježíš
Klanění
Mesiáš
Moc
Neděle
Nedělní cyklus A
Odpuštění
Otec
Pán
Plán spásy
Pokoj
Poslání
Přijetí
Radost
Služba
Smíření
Smlouva
Svědectví
Tomáš
Učedníci
Velikonoce
Víra
Vyznání
Vzkříšení
Zázrak
Zjevení
Zmrtvýchvstání
Znamení
Život
2. neděle velikonoční A
Datum nahrání: 31. 05. 2021
Autor: David Žofák, Lenka Jeřábková, Madla Chadimová
Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Nedělní listy pro katechezi cyklu A

Soubory ke stažení

List pro katechezi k nedělním čtením - 2. neděle velikonoční cyklu A. Podněty k vedení hodiny, rozbor textu, zamyšlení, kreativní aktivity a hry, plakáty, obrázky k nalepení i vybarvení. Signatura C-6-689.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry