4. neděle postní C

Bůh
Celník
Doba postní
Farizeové
Hříšník
Ježíš
Láska
Lítost
Lukášovo evangelium
Majetek
Milosrdenství
Neděle
Nedělní cyklus C
Odpuštění
Otec
Podobenství
Pokání
Poslušnost
Radost
Rodina
Slavnost
Slitování
Smíření
Smrt
Soucit
Syn
Štědrost
Vyznání
Vztah
Zloba
Život
4. neděle postní C
Datum nahrání: 08. 06. 2021
Autor: David Žofák, Lenka Jeřábková, Madla Chadimová
Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Nedělní listy pro katechezi cyklu C

Soubory ke stažení

List pro katechezi k nedělním čtením - 4. neděle postní cyklu C. Podněty k vedení hodiny, rozbor textu, zamyšlení, kreativní aktivity a hry, plakáty, obrázky k nalepení i vybarvení. Signatura C-4-702.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry