Apoštolové - kreslené postavy s texty a atributy

Apoštolové
Autorita
Bdělost
Bible
Bližní
Boží království
Boží plán
Boží Syn
Bůh
Bůh Otec
Celník
Dějiny spásy
Dvanáct
Evangelium
Filip
Galilea
Hlásání
Identita
Jakub apoštol
Jan
Ježíš
Jidáš
Jméno
Láska
Matouš
Mesiáš
Milost
Mistr
Následování
Naslouchání
Natanael
Nový zákon
Obrácení
Ondřej
Otec
Petr
Poslušnost
Povolání
Pozvání
Připravenost
Rozhodnutí
Svědectví
Svědek
Tomáš
Učedníci
Učednictví
Víra
Vyvolení
Apoštolové - kreslené postavy s texty a atributy
Datum nahrání: 14. 09. 2021
Autor: Lenka Jeřábková, Madla Chadimová
Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída, 6. - 9. třída, Předškolní a 1. třída
Druh: Pracovní listy
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhodobá na více setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Obrazová pomůcka pro seznámení s postavami jednotlivých apoštolů a zákaldními informacemi o nich. Zahrnuje černobílé a barevné postavy apoštolů, komentář ke každé z nich (jméno, seznam epizod v Písmu, nejznámější legendy, atributy), tabulky k procvičování. Lze použít k výkladu i opakování příslušných témat. Signatura G-5-630.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry