Ať máme radost

Anděl
Emauzy
Evangelium
Hrob
Jan
Ježíš
Krása
Láska
Marie Magdaléna
Petr
Pocit
Pravda
Radost
Setkání
Smrt
Svátek
Svědek
Štěstí
Učedníci
Velikonoce
Vzkříšení
Zmrtvýchvstání
Život
Ať máme radost
Datum nahrání: 10. 07. 2024
Autor: Časopis Dossier Catechista, David Žofák
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: Předškolní a 1. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Jedna ctnost přitahuje další
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Metodika ke katechezi předškolních dětí k tématu Ctnosti. Katecheze se opírá o text Mt 28,8. Děti se mají zamýšlet nad tématem radosti a umět ji nacházet ve svém životě, a to díky seznámení s příběhy o setkání se zmrtvýchvstalým Ježíšem. K tomu jim pomůže příběh sv. Filipa Neriho. Cyklus Jedna ctnost přitahuje další 6/8. Signatura K-2-698.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry