Bůh se nám daruje

Anděl
Betlém
Bohatství
Boží Syn
Bůh
Dar
Díkůvzdání
Dítě
Doba vánoční
Dobro
Evangelium
Hvězda
Chléb
Chudoba
Ježíš
Josef
Láska
Lukášovo evangelium
Maria
Naděje
Naslouchání
Nebe
Otevřenost
Pastýř
Pokoj
Radost
Slavnost
Spasitel
Stvoření
Svět
Světlo
Syn
Vánoce
Voda
Vykupitel
Znamení
Život
Bůh se nám daruje
Datum nahrání: 03. 09. 2021
Autor: Lenka Jeřábková, Původní autor
Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, Předškolní a 1. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Scénař katechetického setkání liturgického charakteru pro rodinné slavení či skupinovou katechezi k tématu vánoce. Zahrnuje liturgické prvky, příběh, scénku; modlitby a přímluvy, výběr písní a vhodných aktivit. Signatura C-3-734.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry