Cesta světla s ikonami

Adam
Anděl
Apoštolové
Bůh
Bůh Otec
Cesta velikonoční
Duch svatý
Emauzy
Eva
Hrob
Hřích
Chléb
Jan
Janovo evangelium
Ježíš
Jídlo
Láska
Loď
Lukášovo evangelium
Maria
Marie Magdaléna
Markovo evangelium
Matoušovo evangelium
Mistr
Nanebevstoupení
Následování
Očekávání
Odpuštění
Otec
Pán
Panna Maria
Petr
Písmo
Písmo svaté
Pokoj
Poselství
Poslání
Radost
Rozhovor
Ryba
Smrt
Strach
Svět
Světlo
Svoboda
Tělo
Tomáš
Učedníci
Velikonoce
Víra
Vzkříšení
Zjevení
Zmrtvýchvstání
Žena
Cesta světla s ikonami
Datum nahrání: 15. 04. 2021
Autor: David Žofák, Lenka Jeřábková, Původní autor
Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 6. - 9. třída, Dospělí, Mládež
Druh: Modlitby
Typ: Prezentace
Časový rozvrh aktivity: Střední (do 30 minut)
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Podklad pro modlitbu Cesta světla - velikonční varianty křížové cesty. Moderní ikony jsou doplněny krátkým výkladem se zamyšleními. Lze využít pro individuální i společnou modlitbu s vytištěnými ilustračními ikonami. Signatura C-6-714.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry