Emauzští učedníci

Apoštolové
Bible
Cesta
Církev
Doba velikonoční
Emauzy
Eucharistie
Evangelium
Chléb
Identita
Ježíš
Kristus
Lukášovo evangelium
Modlitba
Naslouchání
Otázka
Písmo
Pocit
Pochopení
Porozumění
Poslední večeře
Postoj
Poznání
Příběh
Přítomnost
Setkání
Společenství
Srdce
Totožnost
Učedníci
Velikonoce
Víra
Vzkříšení
Změna
Zmrtvýchvstání
Emauzští učedníci
Datum nahrání: 12. 04. 2024
Autor: Lenka Jeřábková
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Ježíšův příběh

Soubory ke stažení

Děti se seznámí s příběhem učedníků putujících do Emauz, jsou schopny ho  reprodukovat a zasadit do kontextu velikonočních událostí. Uvědomují si význam zmrtvýchvstání Ježíše Krista pro komunitu jeho prvních učedníků i pro dnešní církev. Mají objevit, že Ježíš nám jde po boku stejně, jako když doprovázel učedníky na jejich cestě. Uvědomují si důležitost naslouchání jak Ježíši, tak i jeden druhému a osvojují si  tento postoj. Uvědomují si též, že setkání s Ježíšem (v Písmu, eucharistii i jiným způsobem) může způsobit v lidském srdci změnu.
Signatura C-6-733, cyklus Ježíšův příběh 01-23.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry