Eucharistie a společenství

Boží Syn
Církev
Dar
Dík
Duch
Duše
Eucharistie
Chléb
Ježíš
Kostel
Krev
Mše svatá
Oběť
Pomoc
Prosba
Přátelství
Přítomnost
Působení
Rozhodnutí
Společenství
Svátost
Svátost eucharistie
Tělo
Věčný život
Víno
Víra
Vzkříšení
Život
Eucharistie a společenství
Datum nahrání: 27. 05. 2021
Autor: Lenka Jeřábková, Tereza Novotná
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída, 6. - 9. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Scénář katecheze pro mladší i starší školní věk věnující se tématu eucharistie, jejímu vztahu ke společenství církve obecně i ke konkrétnímu společenství farnosti či rodiny. Signatura B-4-629.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry