Hlas v noci

Bible
Bůh
Dar
Dítě
Hlas
Jméno
Naslouchání
Odlišnost
Písmo svaté
Pochopení
Pomoc
Postava
Povolání
Příběh
Radost
Samuel
Starý zákon
Vlastnost
Hlas v noci
Datum nahrání: 07. 12. 2023
Autor: Časopis Dossier Catechista, David Žofák
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: Předškolní a 1. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Pojďme s nimi

Soubory ke stažení

Metodika k lekci s tématem Samuel a jeho setkání s Hospodinem, povolání, odlišnosti lidí jako dar pro nás. A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: "Samueli, Samueli!" Samuel odpověděl: "Mluv, tvůj služebník slyší." Cyklus Pojďme s nimi 3/8. Signatura F-12-1-608.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry