Jeruzalémský příběh Ježíše Krista

Apoštolové
Boží plán
Boží Syn
Bůh
Dějiny spásy
Doba velikonoční
Eucharistie
Evangelium
Golgota
Hostina
Chléb
Jeruzalém
Ježíš
Krev
Kristus
Kříž
Láska
Mesiáš
Pán
Pašije
Pesach
Poslední večeře
Poslušnost
Příběh
Smíření
Smlouva
Smrt
Spása
Spasitel
Tělo
Triduum
Ukřižování
Utrpení
Večeře Páně
Velikonoce
Velký pátek
Víno
Víra
Zelený čtvrtek
Zmrtvýchvstání
Jeruzalémský příběh Ježíše Krista
Datum nahrání: 20. 03. 2024
Autor: Lenka Jeřábková, Madla Chadimová
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Žijeme s církví

Soubory ke stažení

Děti se seznámí s podrobnostmi některých částí Ježíšova velikonočního příběhu – Poslední večeře a ukřižování. Osvojí si základní dějové linie a pojmy a umí je reprodukovat. Dokážou vysvětlit význam těchto událostí v rámci křesťanské nauky a znají rovněž jejich liturgický kontext a způsoby slavení. Uvědomují si význam velikonočních událostí pro svůj vlastní život z víry.
Děti prožijí pomocí interaktivních metod dané epizody a reflektují jejich výrazovou a významovou rovinu v rámci společenství nejbližších lidí. Zaujímají adekvátní postoje k nejdůležitějším okamžikům dějin spásy a jsou schopny přiměřené reflexe a aplikace do vlastního života. 
 Signatura C-5-728, cyklus Žijeme s církví 02-20.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry