Ježíš před Pilátem

Boží Syn
Člověk
Galilea
Hlas
Janovo evangelium
Ježíš
Judsko
Král
Království
Krev
Lukášovo evangelium
Markovo evangelium
Matoušovo evangelium
Mesiáš
Moc
Národ
Nenávist
Odsouzení
Pilát
Pravda
Sen
Smrt
Soud
Spravedlnost
Strach
Svědectví
Svět
Trest
Triduum
Učení
Údiv
Ukřižování
Utrpení
Velekněží
Velikonoce
Velký pátek
Vězeň
Vina
Zákon
Zástup
Židé
Ježíš před Pilátem
Datum nahrání: 05. 10. 2021
Autor: Madla Chadimová
Sekce: Evangelizace, Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída, 6. - 9. třída, Předškolní a 1. třída
Druh: Obrázky
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Rychlá (do 5 minut)
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Ilustrační obrázek z okruhu Velikonoce. Biblický odkaz: Mt 27,11-24; Mk 15,1-15; Lk 23,1-6.13-25; Jan 18,28 - 19,16. Signatura NZ-001-020.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry