Ježíš vstupuje na nebe

Apoštolové
Bible
Bůh Otec
Dějiny spásy
Doba velikonoční
Druhý příchod
Duch
Duch svatý
Hlásání
Jeruzalém
Ježíš
Misie
Moc
Modlitba
Nanebevstoupení
Nebe
Oblak
Očekávání
Otec
Otevřenost
Písmo
Písmo svaté
Postoj
Příběh
Příkaz
Skutky apoštolů
Slavnost
Svědectví
Svědek
Učedníci
Velikonoce
Víra
Vzkříšení
Vztah
Zjevení
Zmrtvýchvstání
Ježíš vstupuje na nebe
Datum nahrání: 20. 05. 2022
Autor: Lenka Jeřábková
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Ježíšův příběh
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Metodika pro katechezi ke slavnosti Nanebevstoupení Páně. Děti se seznámí s příběhem, jsou jej schopny reprodukovat, vyjmenovat jednotlivé postavy, vybrat a vysvětlit nejdůležitější body. Jsou schopny srovnat jednotlivá biblická svědectví o této události. Znají kontext příslušného liturgického slavení. Rozumí Ježíšovu misijnímu příkazu a dovedou ho teoreticky aplikovat na vlastní život. Rozumí kontextu příběhu a souvislosti s druhým Ježíšovým příchodem.

Uvědomuj si význam události Ježíšova nanebevstoupení pro všechny lidi i pro sebe osobně, důležitost misijního postoje a jsou ho schopny rozvíjet vzhledem ke svému okolí, zejména při svědectví o své víře. Na základě vyprávění o očekávání Ducha svatého rozvíjejí postoj otevřenosti k modlitbě za sebe i za druhé a jejich potřeby a připravenosti nechat se Bohem proměnit.

Signatura C-6-728, cyklus Ježíšův příběh 01-27.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry