Ježíš vstupuje na nebesa

Anděl
Bůh
Čas
Doba velikonoční
Duch svatý
Chrám
Chvála
Izrael
Jan Křtitel
Jeruzalém
Ježíš
Judsko
Klanění
Království
Křest
Lukášovo evangelium
Markovo evangelium
Moc
Nanebevstoupení
Nebe
Oblak
Otázka
Otec
Požehnání
Příchod
Příkaz
Radost
Samaří
Síla
Skutky apoštolů
Slovo
Svědectví
Svědek
Svět
Velikonoce
Voda
Zaslíbení
Ježíš vstupuje na nebesa
Datum nahrání: 02. 11. 2021
Autor: Madla Chadimová
Sekce: Evangelizace, Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída, 6. - 9. třída, Předškolní a 1. třída
Druh: Obrázky
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Rychlá (do 5 minut)
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Ilustrační obrázek z okruhu Velikonoce. Biblický odkaz: Sk 1,4-11; Lk 24,50-53; Mk 16,19. Signatura NZ-001-055.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry