Ježíšův pohřeb

Boží království
Dar
Hrob
Janovo evangelium
Ježíš
Kámen
Kříž
Lukášovo evangelium
Marie Magdaléna
Markovo evangelium
Matoušovo evangelium
Nikodém
Pilát
Plátno
Pohřeb
Prosba
Příprava
Smrt
Sobota
Strach
Tělo
Triduum
Učedníci
Velikonoce
Velký pátek
Zahrada
Židé
Ježíšův pohřeb
Datum nahrání: 08. 10. 2021
Autor: Madla Chadimová
Sekce: Evangelizace, Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída, 6. - 9. třída, Předškolní a 1. třída
Druh: Obrázky
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Rychlá (do 5 minut)
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Ilustrační obrázek z okruhu Velikonoce. Biblický odkaz: Mt 27,57-61; Mk 15,42-47; Lk 23,50-56; Jan 19,38-42. Signatura NZ-001-035.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry