Jonáš a velká ryba

Bible
Bůh
Cesta
Dobro
Jonáš
Láska
Modlitba
Písmo svaté
Pokání
Posel
Poslušnost
Postava
Prorok
Prosba
Příběh
Ryba
Spása
Starý zákon
Symbol
Víra
Výzva
Vzkříšení
Záchrana
Zlo
Znamení
Jonáš a velká ryba
Datum nahrání: 07. 12. 2023
Autor: Časopis Dossier Catechista, David Žofák
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: Předškolní a 1. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Pojďme s nimi

Soubory ke stažení

Metodika k lekci s tématem proroci, prorok Jonáš, předobrazy vzkříšení, poslušnost Božích příkazů. Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci. Cyklus Pojďme s nimi 7/8. Signatura F-13-9-608.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry