Králové jdou za hvězdou

Bdělost
Betlém
Boží plán
Boží Syn
Bůh
Cesta
Cíl
Dar
Dějiny spásy
Dítě
Doba vánoční
Gesto
Herodes
Hledání
Hvězda
Identita
Jeruzalém
Judsko
Kadidlo
Klanění
Král
Maria
Matka
Matoušovo evangelium
Mesiáš
Mudrc
Myrha
Narození
Otázka
Panna Maria
Proroctví
Prorok
Příchod
Sen
Setkání
Slavnost
Svědectví
Štědrost
Titul
Úcta
Údiv
Vánoce
Zlato
Znamení
Králové jdou za hvězdou
Datum nahrání: 05. 01. 2022
Autor: Lenka Jeřábková, Madla Chadimová
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Žijeme s církví

Soubory ke stažení

Metodika pro katechezi k vánočnímu období. Děti se seznámí s příběhem mudrců, znají o něm základní fakta a umí tento svátek zařadit do cyklu liturgického roku. Umí jej adekvátním způsobem reprodukovat a znají jeho kontext v rámci vánočního období.Na základě tohoto příběhu si uvědomují, jaký význam má Ježíšův příchod na svět a Boží blízkost, a přiměřeně tento poznatek aplikují na vlastní život. Kontextově si osvojí postoj otevřenosti vůči druhým a štědrosti. Uvědomují si, že Ježíš přišel pro každého, a tudíž jsou schopny docenit hodnotu druhého člověka a přijímat jej takového, jaký je. Tyto postoje jsou schopny aplikovat v přiměřené míře ve vlastním životě a ve vztahu ke svému okolí. Signatura C-3-813, cyklus Žijeme s církví 02-12.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry