Kříž - znamení naší spásy

Boží plán
Boží Syn
Bůh
Dějiny spásy
Diskuse
Doba postní
Evangelium
Hodnota
Janovo evangelium
Ježíš
Kristus
Křesťanství
Kříž
Liturgie
Modlitba
Oběť
Pán
Poznání
Požehnání
Příběh
Příklad
Půst
Sebedarování
Smrt
Spása
Symbol
Velikonoce
Vykoupení
Vykupitel
Vyznání
Vzkříšení
Záchrana
Zmrtvýchvstání
Znamení
Život
Kříž - znamení naší spásy
Datum nahrání: 06. 04. 2022
Autor: Lenka Jeřábková
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Žijeme s církví

Soubory ke stažení

Metodika pro katechezi k postnímu období. Děti se seznámí, případně si zopakují, co znamená symbol kříže pro křesťany. Ví, co znamená pojem symbol, rozlišuje mezi běžnými a křesťanskými symboly a zná význam některých z nich. Umí udělat velký i malý kříž, zná kontext jejich použití i význam. Aplikují tyto vědomosti a dovednosti na předchozí poznatky o Ježíšově příběhu z předešlého roku, případně na své znalosti o liturgii a sakrálním prostoru. Uvědomují si význam kříže v kontextu Ježíšova života a dějin spásy a dokáže je přiměřeně vysvětlit a interpretovat. Promítají tento význam i do osobního vztahu k Bohu a jsou si vědomy kříže jako prostředku vlastní spásy. Signatura C-4-739, cyklus Žijeme s církví 02-16.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry