Láska je krásná

Bližní
Cit
Ctnost
Chování
Ježíš
Krása
Láska
Milosrdenství
Podobenství
Pomoc
Příběh
Samaritán
Vlastnost
Vztah
Život
Láska je krásná
Datum nahrání: 03. 07. 2024
Autor: Časopis Dossier Catechista, David Žofák
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: Předškolní a 1. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Jedna ctnost přitahuje další

Soubory ke stažení

Metodika ke katechezi předškolních dětí k tématu Ctnosti. Katecheze se opírá o text Jan 14,34. Děti se mají zamýšlet nad tématem lásky a vzájemných mezilidských vztahů a učit se je vytvářet. K tomu jim pomůže podobenství o milosrdnému Samaritánovi a příběh Matky Terezy. Cyklus Jedna ctnost přitahuje další 5/8. Signatura K-2-697.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry