Maria - matka a sestra všech lidí

Blízkost
Boží plán
Bůh
Církev
Člověk
Dějiny spásy
Důvěra
Evangelium
Ježíš
Jméno
Láska
Legenda
Maria
Matka
Modlitba
Nanebevzetí
Nový zákon
Památka
Panna Maria
Plán spásy
Pokora
Pomoc
Pouť
Příběh
Přímluvce
Příslib
Slavnost
Smysl
Spása
Stvoření
Svátek
Úcta
Učednictví
Víra
Vlastnost
Vzor
Zobrazení
Žehnání
Žena
Život
Životní příběh
Maria - matka a sestra všech lidí
Datum nahrání: 19. 08. 2022
Autor: Lenka Jeřábková, Madla Chadimová
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Žijeme s církví

Soubory ke stažení

Metodika pro katechezi k mariánskému měsíci květnu. Děti se seznámí v základních obrysech se životem Panny Marie podle novozákonního podání, případně si příslušné příběhy zopakují. Vědí, že Mariin život je spoluúčastí na Božím díle záchrany člověka a umí vysvětlit, jakým způsobem se tento fakt vztahuje k životu církve a každého člověka. Mohou se rovněž seznámit s některými mariánskými modlitbami a svátky. Uvědomují si význam modlitby směřované k Panně Marii a jsou schopny Marii vnímat jako pomocnici, přímluvkyni a vzor křesťanského života obecně i v konkrétních obrysech vlastního života. Jsou se schopny na Marii obracet a aplikovat její příklad v praktickém životě.  Signatura G-6-686, cyklus Žijeme s církví 02-24.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry