Modlíme se s Marií. Modlitba růžence.

Ave Maria
Bible
Blízkost
Bůh
Cesta
Církev
Dějiny spásy
Dominik
Důvěra
Evangelium
Historie
Chvála
Ježíš
Klášter
Kristus
Legenda
Maria
Modlitba
Narození
Nový zákon
Panna Maria
Písmo
Pobožnost
Příběh
Přímluva
Rozhovor
Rozjímání
Růženec
Světlo
Tajemství
Událost
Utrpení
Víra
Vlastnost
Vzkříšení
Vzor
Zdrávas Maria
Zmrtvýchvstání
Žalm
Život
Modlíme se s Marií. Modlitba růžence.
Datum nahrání: 04. 10. 2022
Autor: Lenka Jeřábková, Madla Chadimová
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Žijeme s církví

Soubory ke stažení

Metodika pro katechezi k měsíci říjnu, tématu Panna Maria a Modlitba. Děti se seznámí s příběhem Panny Marie, případně si jej zopakují. Znají nejdůležitější epizody, umí je přiměřeně zasadit do kontextu Nového zákona a Ježíšova života. Seznámí se s názvy i se zněním některých mariánských modliteb. Znají modlitbu růžence a její základní strukturu včetně základních růžencových tajemství. Znají některé údaje o historii růžence a o analogiích této modlitby v jiných křesťanských církvích a dalších náboženstvích.
Uvědomují si význam modlitby k Panně Marii v životě každého křesťana a přiměřeně jej aplikují v kontextu vlastní situace. Chápou smysl přímluvné a prosebné modlitby a podle svých možností ji zařazují do vlastního života modlitby. Pannu Marii vnímají jako člověka, kterému je Bůh blízko a pro nás může být příkladem, jak Boží blízkost prožívat. Signatura K-1-4-627, cyklus Žijeme s církví 02-06.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry