Na každé zavolání jedna odpověď

Bdělost
Bůh
Dar
Diskuse
Dobrota
Ježíš
Jméno
Láska
Myšlení
Naslouchání
Odpověď
Otevřenost
Porozumění
Postoj
Povolání
Pozornost
Pozvání
Přátelství
Příkaz
Samuel
Sdílení
Slovo
Služba
Služebník
Společenství
Srdce
Svoboda
Štěstí
Úcta
Život
Na každé zavolání jedna odpověď
Datum nahrání: 07. 04. 2021
Autor: Časopis Dossier Catechista, David Žofák
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Povoláni Bohem

Soubory ke stažení

Metodika k lekci s tématem naslouchání, povolání, Boží hlas. Předkládáme dětem několik postojů toho, kdo je v každodenním životě ochoten naslouchat. Když budou schopi právě tímto způsobem žít s druhými, budou schopni naslouchat i Bohu. Cyklus Povoláni Bohem 2/16. Signatura E-1-658b.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry