Panna Maria a advent - Zvěstování

Advent
Anděl
Archanděl
Ave Maria
Bible
Bůh
Církev
Doba adventní
Důvěra
Gabriel
Chvála
Ježíš
Lukášovo evangelium
Maria
Matka
Modlitba
Nový zákon
Otevřenost
Panna Maria
Písmo
Postoj
Přímluva
Příprava
Spolupráce
Trpělivost
Víra
Vlastnost
Vzor
Vztah
Zdrávas Maria
Zvěstování
Život
Panna Maria a advent - Zvěstování
Datum nahrání: 12. 10. 2022
Autor: Lenka Jeřábková, Madla Chadimová, Původní autor
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Ježíšův příběh

Soubory ke stažení

Metodika pro katechezi k adventu / tématu Panna Maria. Děti se seznámí s příběhem Zvěstování, znají o něm základní fakta a umí jej zařadit jak do cyklu liturgického roku, tak i do kontextu Nového zákona. Seznámí se s modlitbou Zdrávas Maria a její souvislostí s novozákonními texty. Témata chápou v kontextu adventní doby a umí přiměřeně tyto obsahy reprodukovat. Na příkladu života Panny Marie jako celku a zvláště příběhu zvěstování přijímají Marii jako vzor člověka, který s důvěrou spolupracuje s Bohem. Osvojují si otevřenost tomuto postoji a v přiměřené míře jej jsou schopny aplikovat ve vlastním životě a ve vztahu ke svému okolí. Trpělivost a důvěru pojímají jako důležitou součást vlastní přípravy na oslavu Ježíšova narození. Signatura G-6-687, cyklus Ježíšův příběh 01-11.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry