Pašije podle Matouše

Apoštolové
Bdělost
Beránek
Bible
Boží plán
Boží Syn
Bůh
Bůh Otec
Dějiny spásy
Doba postní
Dvanáct
Eucharistie
Evangelium
Gesto
Golgota
Hodina
Hrob
Chléb
Chrám
Identita
Jan
Jeruzalém
Ježíš
Jidáš
Jméno
Kajícnost
Kalich
Král
Království
Krev
Kristus
Kříž
Křížová cesta
Láska
Lítost
Maria
Matoušovo evangelium
Mesiáš
Mlčení
Moc
Modlitba
Nepřítel
Noc
Nový zákon
Oběť
Obžaloba
Odsouzení
Panna Maria
Pašije
Pesach
Petr
Pilát
Pláč
Pohřeb
Poslední večeře
Poslušnost
Pravda
Příběh
Samota
Sebedarování
Smrt
Soud
Spása
Spasitel
Strach
Svatý týden
Syn
Tělo
Tma
Totožnost
Triduum
Učedníci
Ukřižování
Utrpení
Velekněží
Velikonoce
Vina
Víno
Vítězství
Voda
Vykoupení
Vykupitel
Vyvýšení
Vyznání
Znamení
Zrada
Pašije podle Matouše
Datum nahrání: 17. 03. 2021
Autor: Lenka Jeřábková, Madla Chadimová
Sekce: Evangelizace, Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída, 6. - 9. třída, Předškolní a 1. třída
Druh: Obrázkové sady
Typ: Dokument, Prezentace
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Sada plakátů doplněná prezentací k pašijovému příběhu podle evangelia svatého Matouše. Sadu je možno využít k výkladu či opakování témat Události Svatého týdne, Ježíšův život, Příprava na Velikonoce apod., případně jednotlivými obrázky doplnit katecheze k jiným okruhům. Signatura C-5-713.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry