Pilát podle Lk 23

Diskuse
Emoce
Evangelium
Ježíš
Lukášovo evangelium
Nový zákon
Odsouzení
Otázka
Pilát
Pocit
Soud
Svatý týden
Triduum
Velekněží
Velký pátek
Vzkříšení
Zmrtvýchvstání
Židé
Pilát podle Lk 23
Datum nahrání: 21. 04. 2023
Autor: Zuzana Horáková
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 4. a 5. třída, 6. - 9. třída, Dospělí, Mládež
Druh: Diskusní podněty
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Střední (do 30 minut)
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Diskusní aktivita k tématu Svatého týdne. Na základě úryvku z Lukášova evangelia účastníci reflektují událost Ježíšova odsouzení a postoje jednotlivých aktérů příběhu, které rovněž mohou vztahovat k vlastním prožitkům a emocím. Signatura C-5-724.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry