Postní doba - odložme svoje masky!

Bůh
Doba postní
Důvěra
Identita
Ježíš
Křesťanství
Láska
Obrácení
Pocit
Podoba
Pochopení
Poušť
Poznání
Pravda
Proměna
Přetvářka
Příběh
Příprava
Půst
Radost
Skrytost
Soustředěnost
Společenství
Stvoření
Ticho
Tvář
Velikonoce
Vlastnost
Vůle
Životní styl
Postní doba - odložme svoje masky!
Datum nahrání: 27. 02. 2024
Autor: Lenka Jeřábková, Madla Chadimová
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Žijeme s církví

Soubory ke stažení

Metodika pro katechezi na postní dobu. Děti se seznámí s pojmem obrácení a jeho místem v životě křesťana. Prohloubí si znalosti o významu přípravy na velikonoce a zapamatují si využití některých vhodných forem. Uvědomují si význam osobního obrácení a pravdivého přístupu s sobě, který dokážou vhodně aplikovat a vztahovat jej rovněž na celé společenství. Zároveň jsou schopny základně tuto problematiku reflektovat a sdílet. Signatura C-4-750, cyklus Žijeme s církví 02-17.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry