Příběh Jana Křtitele

Alžběta
Anděl
Boží království
Boží Syn
Bůh
Bůh Otec
Cesta
Duch svatý
Galilea
Hlas
Hlásání
Holubice
Hrob
Hřích
Chrám
Chvála
Izaiáš
Izrael
Jan Křtitel
Jeruzalém
Ježíš
Jméno
Jordán
Judsko
Kněz
Kristus
Křest
Láska
Mesiáš
Milost
Moc
Nebe
Obrácení
Otec
Pán
Pokání
Poušť
Prorok
Smrt
Strach
Svědectví
Syn
Tělo
Trojice
Učedníci
Vůle
Vztah
Zachariáš
Zákon
Zvěstování
Příběh Jana Křtitele
Datum nahrání: 11. 06. 2021
Autor: Lenka Jeřábková, Madla Chadimová
Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída, 6. - 9. třída, Předškolní a 1. třída
Druh: Obrázkové sady
Typ: Dokument, Prezentace
Časový rozvrh aktivity: Dlouhodobá na více setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Sada černobílých a barevných plakátů s tématem příběhu Jana Křtitele doplněná prezentací, čítankou textů a sadou postav k vystřižení. Lze ji využít k podpoře vyprávění či jako ilustraci k příslušným epizodám, včetně odpovídajících liturgických období. Černobílou verzi můžete použít též jako omalovánky. Signatura G-4-622.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry