Připravte cestu Pánu

Advent
Bůh
Cesta
Dar
Doba adventní
Dobro
Emanuel
Jan Křtitel
Křest
Láska
Mesiáš
Mikuláš
Napomenutí
Naslouchání
Očekávání
Pokoj
Připravenost
Radost
Skutek
Solidarita
Soucit
Společenství
Světlo
Záchrana
Připravte cestu Pánu
Datum nahrání: 31. 08. 2021
Autor: Lenka Jeřábková, Původní autor
Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, Předškolní a 1. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Scénař katechetického setkání liturgického charakteru pro rodinné slavení či skupinovou katechezi k tématu advent. Zahrnuje liturgické prvky, příběh, scénku; modlitby a výběr písní. Signatura C-2-696.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry