Přítel, který odpouští: Příběh Šimona Petra

Apoštolové
Bible
Boží království
Bůh
Díky
Evangelium
Chléb
Ježíš
Kristus
Láska
Lítost
Následování
Nový zákon
Odpuštění
Petr
Písmo
Pomoc
Poslední večeře
Povolání
Přítel
Pýcha
Radost
Rozhodnutí
Setkání
Schopnost
Síla
Smrt
Smutek
Strach
Svědectví
Učedníci
Víno
Vlastnost
Vysvobození
Vzkříšení
Záchrana
Zapření
Zázrak
Zmrtvýchvstání
Zrada
Život
Přítel, který odpouští: Příběh Šimona Petra
Datum nahrání: 09. 04. 2024
Autor: David Žofák
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 2. a 3. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhodobá na více setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Tři navazující katecheze k tématu apoštol Petr, život Ježíše Krista, odpuštění. Děti se seznámí postupně s některými epizodami z apoštolova života - povoláním, Ježíšovými zázraky, Petrovou zradou a zjevením zmrtvýchvstalého Ježíše svým učedníkům. Na Petrově příkladu jim můžeme ukázat, jak postupně navazovat vztah s Ježíšem a jak ho prohlubovat. Signatura G-5-665.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry