Rút - nevěsta z ciziny

Bible
Bůh
Cesta
Dík
Chléb
Jídlo
Láska
Lid
Písmo svaté
Postava
Přátelství
Příběh
Rodina
Rút
Starý zákon
Svědectví
Vděčnost
Věrnost
Rút - nevěsta z ciziny
Datum nahrání: 07. 12. 2023
Autor: Časopis Dossier Catechista, David Žofák
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: Předškolní a 1. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Pojďme s nimi

Soubory ke stažení

Metodika k lekci s tématem Rút, přátelství, rodina, rodokmen Ježíše Krista, putování. "Kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem." Cyklus Pojďme s nimi 8/8. Signatura F-11-5-606.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry