Seslání Ducha svatého

Apoštolové
Bible
Církev
Dar
Duch
Duch svatý
Důvěra
Hlásání
Holubice
Jazyk
Jeruzalém
Ježíš
Letnice
Modlitba
Obraz
Odvaha
Oheň
Otevřenost
Písmo
Písmo svaté
Plod
Pomoc
Postoj
Proměna
Příběh
Působení
Radost
Skutky apoštolů
Svědectví
Světlo
Symbol
Učení
Událost
Víra
Vlastnost
Vyprávění
Vztah
Seslání Ducha svatého
Datum nahrání: 13. 05. 2024
Autor: Lenka Jeřábková, Madla Chadimová
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Ježíšův příběh

Soubory ke stažení

Děti se seznámí s příběhem seslání Ducha svatého podle Sk 2,1-12.37-39. Jsou jej schopny reprodukovat, vyjmenovat jednotlivé postavy, vybrat a vysvětlit nejdůležitější body. Rozumí kontextu události. Umějí popsat působení Ducha svatého v biblickém příběhu a příslušně jej aplikovat do vlastního prožívání osobní víry.
Děti si uvědomují význam události seslání Ducha svatého pro všechny lidi i pro sebe osobně. Uvědomují si důležitost otevřenosti Duchu svatému a jeho působení, jsou schopné rozpoznávat v sobě i druhých různá obdarování a chápat jejich úlohu při budování vzájemných vztahů. Rozvíjejí postoj důvěry v modlitbě za sebe i za druhé a jejich potřeby a připravenost nechat se Bohem proměnit.
Signatura B-3-699, cyklus Ježíšův příběh 01-28.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry