Setkání se Vzkříšeným podle Lukáše

Anděl
Apoštolové
Bůh
Cesta
Duch
Emauzy
Galilea
Hrob
Hřích
Chléb
Chrám
Chvála
Izrael
Jeruzalém
Ježíš
Jméno
Klanění
Kristus
Lukášovo evangelium
Marie Magdaléna
Mesiáš
Moc
Mojžíš
Muž
Národ
Nebe
Odpuštění
Otec
Pán
Petr
Písmo
Pochybnost
Pokání
Pokoj
Porozumění
Poselství
Poznání
Požehnání
Prorok
Radost
Rozhovor
Sláva
Smutek
Smysl
Srdce
Strach
Svědek
Syn
Tělo
Učedníci
Údiv
Ukřižování
Utrpení
Velekněží
Velikonoce
Víra
Výklad
Vzkříšení
Vzpomínka
Zákon
Zjevení
Zmrtvýchvstání
Žalm
Žena
Setkání se Vzkříšeným podle Lukáše
Datum nahrání: 18. 03. 2021
Autor: Lenka Jeřábková, Madla Chadimová
Sekce: Evangelizace, Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída, 6. - 9. třída, Předškolní a 1. třída
Druh: Obrázkové sady
Typ: Dokument, Prezentace
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Sada plakátů doplněná prezentací k příběhům o setkání se vzkříšeným Ježíšem podle evangelia svatého Lukáše. Sadu je možno využít k výkladu či opakování témat Velikonoční události, Ježíšův život, Postavy Nového zákona, Apoštolové apod., případně jednotlivými obrázky doplnit katecheze k jiným okruhům. Signatura C-6-702.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry