Setkání se Vzkříšeným podle Marka

Apoštolové
Bůh
Cesta
Evangelium
Hlásání
Hrob
Ježíš
Křest
Marie Magdaléna
Markovo evangelium
Mlčení
Nanebevstoupení
Napomenutí
Pán
Petr
Pomazání
Poselství
Poslání
Spása
Srdce
Strach
Svět
Učedníci
Údiv
Uzdravení
Velikonoce
Víra
Vzkříšení
Zavržení
Zjevení
Zmrtvýchvstání
Znamení
Žena
Setkání se Vzkříšeným podle Marka
Datum nahrání: 18. 03. 2021
Autor: Lenka Jeřábková, Madla Chadimová
Sekce: Evangelizace, Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída, 6. - 9. třída, Předškolní a 1. třída
Druh: Obrázkové sady
Typ: Dokument, Prezentace
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení

Soubory ke stažení

Sada plakátů doplněná prezentací k příběhům o setkání se vzkříšeným Ježíšem podle evangelia svatého Marka. Sadu je možno využít k výkladu či opakování témat Velikonoční události, Ježíšův život, Postavy Nového zákona, Apoštolové apod., případně jednotlivými obrázky doplnit katecheze k jiným okruhům. Signatura C-6-701.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry